Vážení klienti,
dříve než začnete srovnávat ceny jednotlivých autoškol, doporučujeme Vám přečíst si zajímavé informace o tom, že nízká cena autoškoly nebývá pro klienta výhrou:Triky levných autoškol.

Zde je umístěn základní ceník B, T, A a ceny ostatních kurzů autoškoly pouze pro provozovnu v Moravských Budějovicích.

Bližší informace o cenách Vám rádi sdělíme na našich telefonních číslech nebo při Vaší osobní návštěvě u nás.  
 
Poučení: Na základě platné právní úpravy je nezbytné, aby byl náš klient - spotřebitel jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informován o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V našem případě se jedná o Českou obchodní inspekci, jejíž kontakt uvádíme níže včetně odkazu na webové stránky. 
 
Případný spor lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy vytvořené Evropskou komisí:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Možnost využít tohoto mimosoudního řešení je i v případě vzájemného sporu, který se nepodařilo urovnat napřímo (mezi spotřebitelem a námi).
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz