Nejdříve musíte absolvovat prohlídku u Vašeho praktického lékaře ke zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro stanovenou skupinu. Formulář pro potvrzení zdravotní prohlídky Vám rádi poskytneme v naší autoškole, případně si jej můžete sami vytisknout (viz lékařský posudek).  V této souvislosti upozorňujeme, že v době podání žádosti o přijetí k výuce a výcviku nesmí být doklad o zdravotní způsobilosti žadatele starší tří měsíců a na razítku praktického lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem), důležité je také uvedení jeho IČ, pokud mu bylo přiděleno.

Vždy je nutné doručit k nám podepsané a potvrzené originály žádosti a lékařského posudku - scany nebo kopie není možné přijmout.

Ke dni ukončení výuky a výcviku v naší autoškole musíte dosáhnout věku, který je stanovený pro zvolenou skupinu řidičského oprávnění. 

V případě zájmu o individuální výuku a výcvik můžete přinést vyplněnou žádost (nutno tisknout oboustranně na jeden list) a potvrzený lékařský posudek kdykoliv v úředních hodinách, konkrétní časové podmínky výuky a výcviku budou dohodnuty dle vzájemného konsenzu.

Pokud je Vám méně než 15 let, musí být žádost o přijetí k výuce a výcviku doložena písemným souhlasem Vašeho zákonného zástupce, jehož podpis byl úředně ověřen.

Nezapomeňte si s sebou přinést platný občanský průkaz!