Školení řidičů profesionálů

Profesní průkaz řidiče je povinným dokladem pro řidiče profesionály (sk. C, CE, D, DE), který prokazuje profesní způsobilost k řízení motorových vozidel. Profesní průkaz se získává na základě vstupního školení. Každý rok je poté nutné absolvovat povinné profesní školení. Platnost profesního průkazu řidiče je 5 let.

Zajišťujeme profesní školení:

Profesní školení vstupní:          140 h, nový profesní průkaz

Profesní školení rozšiřující:        45 h, rozšíření prof. způsobilosti o skupinu

Profesní školení obnovení:         35 h, obnovení propadlého prof. průkazu

Profesní školení pravidelné:         7 h, povinnost absolvovat 1x ročně

 

Školení řidičů „referentů“ (služební vozidla ve firmách do 3,5 t)

Zaměstnavatel je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, povinen zajistit v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mimo jiné řádné školení ohledně znalosti právních předpisů na úseku dopravy, a to ve vztahu k zaměstnancům, kteří (byť nepravidelně) používají služební či soukromá vozidla pro výkon pracovní činnosti.

Naše společnost Vám nabízí zajištění a provedení povinného školení řidičů dle příslušných právních předpisů v našich školicích střediscích či na jiném vhodném místě dle Vaší potřeby pod vedením našich zkušených lektorů.

V rámci školení budou Vaši pracovníci nejen řádně proškoleni z příslušných předpisů a zásad na úseku dopravy, ale na závěr školení obdrží každý účastník Potvrzení o proškolení a Vám vyhotovíme příslušný dokument ohledně proškolených účastníků, který bude plně potvrzovat řádné splnění předepsaných povinností ve vztahu k Vašim zaměstnancům.

Neriskujte bezpečnost a zdraví Vašich zaměstnanců! Neriskujte vysoké pokuty za porušení uvedených povinností!