Poučení: Na základě platné právní úpravy je nezbytné, abyte byli Vy, jakožto náš klient, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informován o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V našem případě se jedná o Českou obchodní inspekci, jejíž kontakt uvádíme níže včetně odkazu na webové stránky.

Případný spor lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy vytvořené Evropskou komisí.

Možnost využít tohoto mimosoudního řešení je i v případě vzájemného sporu, který se nepodařilo urovnat napřímo (mezi Vámi a námi).

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz